Waar zijn de drukkers van de toekomst?

Grafisch Lyceum Amsterdam, de opleiding grafisch vakman, begin van het eerste schooljaar in 2002. Een overvolle klas van 30 leerling drukkers die allemaal twee dingen gemeen hebben. Allemaal staan ze aan het beginpunt van hun carrière in de ooit zo populaire Grafimedia branche, en allemaal zijn ze zich nog niet bewust van het feit dat deze populariteit op zijn retour is. Met nadruk op het woord ‘nog’, want drie jaar later staan 7 leerlingen uit deze groep op het podium om hun diploma in ontvangst te nemen. Een paar van deze leerlingen waren er op deze avond al van overtuigd dat de Grafimedia branche voor hun niet was weggelegd, en besloten hun kansen te beproeven in een andere branche.

Nu doemt natuurlijk de vraag op: ‘Wat is er met de andere 23 leerlingen gebeurd?’ Verkeerde opleidingskeuze, slechte cijfers en een te hoog absentiepercentage door omstandigheden komen op veel andere opleidingen ook voor. Maar de grootste oorzaken, faillissement, gedwongen ontslagen en reorganisaties zorgden op deze grafische opleiding voor het grootste aandeel aan uitval. Terwijl het in de wandelgangen nog nagalmt van de woorden ‘We hebben jonge drukkers nodig in de toekomst!’, hebben jongeren nu eieren voor hun geld gekozen, en niet voor de Grafimedia branche.

Werken aan een oplossing

Om het probleem van instroom van jonge grafici het hoofd te bieden zal ik dit onderwerp in een serie artikelen uitgebreid behandelen. Het doel is tot een mogelijke oplossing te komen die zowel aantrekkelijk is voor de werkgever als de werknemer. Dit artikel is hier een inleiding toe en bedoeld om een omschrijving te maken van de nieuwe ideale situatie aan de hand van een aantal doelstellingen. De resultaten die dit initiatief opleveren zullen in dossiervorm op aanvraag voor iedereen beschikbaar gesteld worden onder een Creative Commons License. Ook is er de mogelijkheid actief bij te dragen aan dit project door experts in een bepaald vakgebied, ondernemers, werknemers, geïnteresseerden en opleidingsinstituten. Gaarne hiervoor contact met mij op te nemen via het contactformulier van deze website.

Doelstellingen

  • Het vak aantrekkelijk maken voor jongeren door een beter toekomstperspectief te bieden in de Grafimedia branche
  • Jongeren de kans bieden hun potentie optimaal te benutten
  • Werkgevers de kans bieden om de potentie van een leerling optimaal te benutten
  • Het vervallen deel van vakmanschap door de hoge mate van automatisering vervangen door een nieuwe discipline
  • Door de nieuwe discipline slagkracht creëren op 2 fronten in het Grafimedia bedrijf

Het concept in grote lijnen

Om bovenstaande doelstellingen te behalen zal een nieuwe discipline vanaf de instroom in het Grafimedia bedrijf aangeleerd moeten worden. Deze zal zich bevinden op het commerciële vlak waarin de eisen aan instroom laag zijn, en de doorgroeimogelijkheden goed. Ook zal dit een mate van flexibiliteit teweeg brengen die tot op heden ongekend is doordat in rustige tijden de slagkracht op commercieel vlak aanzienlijk verhoogd kan worden, en in drukke tijden die van een productieafdeling. De vernieuwende factor van het concept, de afwisseling in het werk en de populariteit van het commerciële vak onder de huidige jeugd zal het vak opnieuw doen opleven. Ook kan een deel van de onzekerheid over de toekomst van het drukkersvak door de verschuiving van offset naar digitaal weggenomen worden doordat het commerciële vak in combinatie met het grafische kennisniveau goede kansen biedt voor de grafische toekomst van een leerling. Uiteraard kan een multidisciplinaire functie door middel van bijscholing ook ontwikkelt worden bij werknemers die reeds werkzaam zijn in de Grafimedia branche.

Werkwijze

Graag wil ik nog eens benadrukken dat dit initiatief een eerste poging is om een abstract idee te vertalen naar een concreet plan en voor verandering/aanvulling in aanmerking komt door input van derden. Bij een dergelijke vorm van crowdsourcing kunnen alle partijen invloed uitoefenen op het concept door waardevolle bijdragen, correct onderbouwde feedback, visies en bronnen in te zenden. Het eindresultaat zal op aanvraag toegezonden worden en kan (ten dele) gebruikt worden ter inspiratie, bewerking, aanvulling of op enige andere wijze gebruikt worden, mits het onder eenzelfde licentie verder verspreidt wordt.

 

Leave a Reply